Y Tîm

 

Hywel Wiliam

Hywel sgwarHywel Wiliam yw Rheolwr Gyfarwyddwr y grŵp AIM. Mae’n gyn pennaeth darlledu a thelegyfathrebiadau gyda Ofcom yng Nghymru, gyda dros 20 mlynedd o brofiad ym maes polisi cyfryngau a rheoleiddio, trwy weithio gydag Ofcom, y Comisiwn Teledu Annibynnol (ITC) ac S4C. Ar hyn o bryd mae’n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Ofcom Cymru, Gweinyddwr Canolfan Cymru, y Gymdeithas Deledu Frenhinol ac yn aelod Bwrdd o’r sefydliad hyfforddiant darlledu, It’s My Shout.