Amdanom ni

Ymgynghoriaeth polisi darlledu, telegyfathrebiadau a’r cyfryngau, yw AIM (Aim Group (UK) Ltd. ) a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2002 gan y cyfreithiwr ac ymgynghorydd darlledu, Emyr Byron Hughes. Tra roedd y cwmni yn cael ei reoli gan Emyr, goruchwyliodd datblygiad yr amlblecs teledu digidol, SDN.  Yn ogystal fe chwaraeodd ran allweddol yn natblygiad y llwyfan teledu digidol Freeview ac yn y gwaith cynllunio a arweiniodd at y newid i’r digidol yn y DU.

Mae cleientiau AIM wedi cynnwys yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), yr hen Adran Masnach a Diwydiant (BIS erbyn hyn), Digital UK, Ofcom, Channel 5, S4C, Llywodraeth Cymru, y Sefydliad Materion Cymreig, Creative Skillset, Prifysgol De Cymru, Nation Broadcasting, cwmnïau cynhyrchu annibynnol ac ymgyngoriaethau eraill.

Prosiectau Allweddol AIM:

  • Prosiect cydweithredol, Teledu mewn Cenhedloedd Bach, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Aarhus (2015-16)
  • Rheolwr Prosiect a Chydawdur, Archwiliad o’r Cyfryngau ar gyfer Cymru 2015, y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) (2015)
  • Rhaglen Mewnwelediad Strategol Radio Cymunedol, Prifysgol De Cymru: drafftio ymateb i’r ymgynghoriad Radio Cymunedol DCMS, ar ran grŵp o orsafoedd radio cymunedol Cymru (2014)
  • Asesiad o Effaith Economaidd y BBC ac S4C ar y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, Llywodraeth Cymru (2012) gyda chwmni Arad a Phrifysgol Caerdydd.
  • Prosiect Rhwydweithiau Busnesau Digidol Cymru, Radio Cymunedol, Llywodraeth Cymru (2011)
  • Prosiectau radio masnachol, Nation Radio, (2011)