Adref

Gall AIM gynnig cymorth rheoli prosiect a chyngor strategol i Lywodraeth, darlledwyr a chleientiaid yn y diwydiant telegyfathrebiadau. Mae’n un o’r ychydig ymgyngoriaethau sy’n seiliedig yng Nghymru sy’n gallu darparu arbenigedd mewn meysydd polisi cyfryngau, y farchnad gyfathrebiadau a llythrennedd digidol.